AYUDAS RECIBIDAS

O Hotel – Restaurante Náutico en Laxe é un proxecto que conta co apoio da Unión Europea a través do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.  A axuda do Eixe 4 do FEMP, foi solicitada ao Galp Costa da Morte.

Trátase da creación de hotel e restaurante vinculado ao consumo de produtos do mar, promovido por armadores de Laxe, que ten como obxectivo diversificar a actividade económica pesqueira desta familia mariñeira, fomentar o turismo mariñeiro, potenciando a actividade turística local e a creación de emprego estable.